Social- og Boligstyrelsen: Livshistorieteknologi

Ansøgningspuljens formål er at udbrede digitale løsninger og velfærdsteknologi, der kan bidrage til at vække erindring om det levede liv og den enkeltes identitet og livshistorie, øge dialogen om borgerens ønsker til dagligdagen samt understøtte øget trivsel og livskvalitet hos mennesker med demens på plejehjem og deres pårørende ved at styrke anvendelsen af livshistorier i plejehjemsmedarbejdernes daglige pleje, omsorg og tilrettelæggelse af aktiviteter.

Nøgleord

 • Udbredelse af livshistorieteknologi
 • Mennesker med demens og deres pårørende
 • Vække erindring og det levede liv og den enkeltes identitet
Kommuner, private leverandører af plejehjem og selvejende institutioner i ældreplejen, kan søge puljen.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 11,21 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  10.05.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder