Social- og Boligstyrelsen: Fællesskaber gennem lokale partnerskaber

Ansøgningspuljens formål er at afprøve en model for lokale partnerskaber, der skal øge mennesker i udsatte og sårbare positioner, herunder mennesker med handicaps deltagelse i sociale fællesskaber, herunder som frivillige, og bl.a. mindske ensomhed.

Nøgleord

 • Afprøv en model af lokale partnerskaber
 • Øge deltagelse i sociale fællesskaber
 • For mennesker i udsatte og sårbare positioner
Ansøgningspuljen kan søges af frivilligcentre og andre civilsamfundsorganisationer, der har en lokal infrastruktur, som de lokale partnerskaber kan bygge ovenpå.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 14,6 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  08.05.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder