Den stærke indsamling!

Den stærke indsamling!

En indsamling har til formål at overbevise mange små, i stedet for at overbevise en stor aktør. Det betyder at der ikke er nogen begrænsning på, hvad I kan indsamle penge til – så længe I kan overbevise nok mennesker. Det er direkte demokrati, i sin reneste form. Derfor er det også endnu vigtigere end normalt, at snakke fra og til hjertet, samt gøre det relevant for en bred vifte af jeres medlemmer.

Indsamlinger gør vejen til drømmen kort

Projektbeskrivelsen skal forklare præcist, hvad projektet går ud på, hvordan pengene bruges, samt hvornår de personer der støtter får deres donationspakke. Alt efter indsamlingens størrelse, er disse krav forskelligartede. Husk at I, som indsamlingsansvarlige, har et ansvar for rettidig levering af jeres donationsgoder.

Vær realistisk i prissætningen – det er bedre at skyde for lavt end for højt, da medlemmer erfaringsmæssigt ikke stopper med at give donationer, selvom donationsmålet er nået.

Vælg hellere en kort indsamlingsperiode, end for lang. Folk kan blive metaltrætte, hvis en indsamling strækker sig over en for lang periode. Det afhænger dog af den specifikke indsamling, hvad der vil være mest optimalt.

 Før

  • Byg et fællesskab og en holdånd op omkring projektet, så tidligt som muligt – bl.a. ved hjælp af en testindsamlingsside.
  • Spørg hvad medlemmer eller andre interessenter kunne tænke sig – så kan I skræddersy indsamlingen til dem der støtter.
  • Brug de ressourcer I allerede har i klubben, i forhold indholdet af donationspakkerne. Er der nogle som har en særlig evne, virksomhed el. andet der kan bidrage til gode pakker?

 Under

  • Vær synlig i klubhuset med indsamlingen – med AktivitetsFonden kan betalinger modtages i klubhuset.
  • Forvent at donationerne følger en U-kurve, med flest i starten og til slut.
  • Gør løbende opmærksom på jeres gode donationspakker – f.eks. med SoMe-opslag der sætter spot på én af pakkerne.

 Efter

  • Gør en god historie ud af det, og gør de glade givere synlige i klub og lokalmiljø
  • Hold de støttende opdateret på deres donationspakker, og deres eventuelle levering.
  • Fejr at jeres idrætsdrøm nu er blevet til virkelighed.