Novo Nordisk Fonden: Efteruddannelsespulje

Formålet med efteruddannelsespuljen er at understøtte læreres løbende fagdidaktiske udvikling og faglige engagement gennem individuelt tilpasset og praksisnær efteruddannelse på korte formelle eller uformelle kurser. Formålet er desuden at give tid til refleksion, arbejdsglæde, sparring med kolleger og udvikling af undervisningen på egen uddannelsesinstitution.

Nøgleord

  • Kursusafgift
  • Kursusdage
  • Udviklingsdage
Lærere, som er ansat til at undervise i et eller flere af nedenstående fag på en offentlig eller privat grundskole eller gymnasium, kan søge om støtte til egen efteruddannelse. Der skal ansøges personligt fra den enkelte lærer og efter aftale med leder.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Deltagelse på ét kursus


  • Ansøgningstidspunkt

    09.10.2024 14.00
Se lignende søgemuligheder