Børne- og Undervisningsministeriet: Rammeforsøg med udskolingslinje

Der er afsat midler til at understøtte rammeforsøget med udskolingsforløb i 8. og 9. klasse, der er rettet mod overgangen til erhvervsuddannelserne. Rammeforsøget er en videreførelse af det tidligere rammeforsøg med eud 8/9, som udsprang af den politiske aftale af 22. november 2018 “Fra folkeskole til faglært- erhvervsuddannelser til fremtiden”.

Nøgleord

 • Understøttelse af rammeforsøg
 • Med udskolingslinje eud 8/9
 • I skoleåret 2024/2025
Kommuner, der er godkendt til at deltage i rammeforsøget, kan ansøge om et tilskud, der helt eller delvist dækker kommunens udgifter til køb af undervisning på en erhvervsskole i skoleåret 2024/25.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 7 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder