Villum Fonden: Makerspaces som læringslaboratorier

VILLUM FONDEN ønsker at understøtte dannelse til en digital verden hos alle børn og unge og inviterer landets kommuner til at etablere lokale læringslaboratorier – makerspaces – for teknologiforståelse og digital dannelse.

Nøgleord

  • Bruge og forstå digitale teknologier
  • Kompetent og ansvarlig handling i den digitaliserede verden
  • Udvikling af undervisningspraksis og undervisningsrum
Der kan søges om maksimalt 7 mio. kr. i op til 5 år til bemanding af makerspace, udstyr, lønmidler til vejledere, frikøb af lærere, der deltager i kompetenceudvikling, udvikling af undervisningsmaterialer mm. Det forventes, at der er en betydelig egenfinansiering, som reflekterer, at indsatserne kan videreføres også efter bevillingens ophør.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 7 mio. kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder