Villum Fonden: Børn, unge og science

Naturvidenskaberne har gennemgribende betydning for vores fælles kultur, livsbetingelser og opfattelse af verden. Den naturvidenskabelige og teknologiske udvikling går stærkt, og der er mange dilemmaer knyttet til samfundets fremtidige indretning. Dem skal kommende generationer rustes til at håndtere.

Nøgleord

  • Forståelse for betydningen af naturvidenskab og teknologi for samfundets udvikling
  • Science-positive værdier og holdninger
  • Science-fokus i familie, fritid og sociale netværk
Det kræver viden om naturvidenskab og naturvidenskabelig metode, det kræver forståelse for, hvordan naturvidenskab og teknologi bidrager til den samfundsmæssige udvikling, og det kræver en nysgerrig og undersøgende tilgang til naturvidenskabelige og teknologiske udfordringer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder