Vilhelm Kiers Fond

Vilhelm Kiers Fonds formål er i.h.t. fondens vedtægter at støtte almindelige velgørende, kulturelle og samfundsmæssige formål fortrinsvis i Aarhus-området, og hvis gennemførelse ikke naturligt påhviler stat eller kommune.

Nøgleord

  • Kunst og kulturformidling
  • Sociale formål
  • Talentudvikling
Ansøgningerne behandles på fire årlige bestyrelsesmøder.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder