Viborg Kommune: Den Centrale Pulje

Der kan søges tilskud til indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver samt energiinvesteringer, der øger bæredygtighed og det enkelte hus’ driftsøkonomi. I prioriteringen heraf vil der blive taget særligt hensyn til det frivillige arbejde, der indgår.

Nøgleord

 • Indvendige vedligeholdelses- og renoveringsopgaver
 • Energiinvesteringer, der øger bæredygtighed og driftsøkonomi
 • For forsamlingshuse i Viborg Kommune
Hvad er puljens størrelse? Størrelsen på puljen er på 336.000 kr. årligt. Hvornår er der ansøgningsfrist? Ansøgningsfristen er 1. maj hvert år.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Op til 2/3 af udgifterne


 • Ansøgningstidspunkt

  01.05.2025
  01.05.2026
Se lignende søgemuligheder