Velux Fonden: Øget handlekraft i voksenlivet

Med dette forskningskald inviterer VELUX FONDEN til interessetilkendegivelser på projekter, der kan belyse væsentlige overgange i voksenlivet 50+. Det drejer sig om overgangenes sociale, fysiske og psykiske mekanismer og konsekvenser, samt hvordan disse forhold indvirker på menneskers handlekraft for at deltage bedst muligt i samfundets mangfoldige fællesskaber.

Nøgleord

 • Handlekraft i voksenlivets overgange
 • Forskningsprojekter, der kan belyse væsentlige overgange i voksenlivet 50+
 • De sociale, fysiske og psykiske mekanismer og konsekvenser
Målgruppeafgrænsningen er sat til voksne i den anden del af livet, 50+, fordi sociale og sundhedsmæssige uligheder i samfundet kan betyde, at overgange i anden halvdel af voksenlivet for nogle grupper optræder væsentligt tidligere end for andre.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 15 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder