Velux Fonden: Frivillighed +60 år – Udgivelsesstøtte

Fonden ønsker at fremme en ansøgers længe nærede ønske om at igangsætte et forfatterskab. Fonden støtter som hovedregel kun 3-5 udgivelser for en forfatter. Fonden forudsætter således, at et forfatterskab – efter en periode – skal kunne klare sig på kommercielle vilkår.

Nøgleord

  • Igangsætning af forfatterskab
  • Udgivelsesstøtte
  • 3-5 udgivelser for en forfatter
De vigtigste krav er, 1) at forfatter(ere) skal være fyldt 67 år, 2) at manuskriptet er færdigt men endnu ikke trykt. Ansøgere mellem 60 år og 67 år skal redegøre for særlige forhold, der kan betinge en undtagelse fra alderskriteriet. Ansøgere mellem 60 år og 67 år skal tillige være ude af erhverv.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder