Velux Fonden: Frivillighed +60 år – Metodeudvikling

Under ”Metodeudvikling” er der mulighed for, at foreninger og organisationer kan søge til udviklingsprojekter, der skaber nye muligheder for at flere voksne over 60 år kan være med til at skabe meningsfulde fællesskaber, forbedre eget og andres liv og handlemuligheder i et demokratisk og bæredygtigt samfund.

Nøgleord

  • Udviklingsprojekter af foreninger og organisationer
  • Skabe meningsfulde fællesskaber for voksne 60+
  • Fremme handlekraft
Der prioriteres formål med en vis samfundsnytte eksempelvis opbygning og udvikling af bæredygtige fællesskaber og hverdagsliv, begrænsning af ulighed, sundhedsfremme, naturoplevelser, naturpleje/naturbeskyttelse eller en kunstnerisk eller kulturel betydning for lokalsamfundet eller det danske samfund som helhed.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder