Velux Fonden: Fællesskaber for alle – Udvikling af sociale indsatser

VELUX FONDEN ønsker at bidrage til nytænkning og nyudvikling af sociale indsatser i Danmark for at støtte, at flere kommer med i samfundets fællesskaber.

Nøgleord

  • Nytænkning og nyudvikling af de sociale indsatser
  • Nye løsninger på sociale udfordringer i Danmark
  • Deltagelse i konstruktive fællesskaber
Der er særligt fokus på at støtte større metodeudviklingsprojekter blandt civilsamfundets organisationer og prioriterer også projekter, hvor frivillige foreninger, ngo’er og andre samarbejder med kommuner eller regioner.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Min. 500.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    01.08.2024 14.00
Se lignende søgemuligheder