Vejle Kommune: Udviklingspuljen

Udviklingspuljen, hvor man kan søge op til 400.000 kr. Puljen støtter projekter der skaber udvikling og attraktive levevilkår i jeres lokalområde. Ansøgninger bliver behandlet af det politiske udvalg på et af fem årlige møder. Der er krav om medfinansiering til denne pulje på minimum 30%.

Nøgleord

  • Flest mulige der får gavn
  • Attraktive og levende lokalsamfun
  • Nærdemokrati og aktivt medborgerskab
Medfinansiering på minimum 30%

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 400.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    02.12.2024
Se lignende søgemuligheder