Vejle Kommune: Parasportspuljen

Parasportsrådet afsætter årligt et beløb til Parasportspuljen, hvis overordnede formål er at støtte aktiviteter og udviklingen af Parasporten og den generelle inklusion imellem almensporten og parasporten i hele Vejle Kommune.

Nøgleord

  • Aktiviteter relateret til parasporten og inklusionen
  • Parasportsevents og -stævner i Vejle Kommune
  • Åben skole-samarbejder
For at kunne søge Parasportspuljen skal hver ansøgning som minimum have en selvfinansiering på 20 % af det samlede budget.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder