Vejle Kommune: Folkeoplysningsudvalgets Udviklingspulje

I kan søge om støtte fra puljen til udvikling af det frivillige folkeoplysende foreningsområde.

Nøgleord

 • Aktiviteter med et folkeoplysende sigte
 • Aktiviteter, der etableres i samarbejde mellem foreninger og andre
 • Aktiviteter og initiativer for særlige målgrupper
Godkendte foreninger og selvorganiserede grupper, der tilbyder folkeoplysende aktiviteter kan søge.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  01.08.2024
  18.09.2024
  20.11.2024
Se lignende søgemuligheder