Vallensbæk Kommune: Frivilligt socialt arbejde (§18)

Vallensbæk Kommune yder tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til §18 i Serviceloven. Ansøgningerne forelægges Forenings- og Frivillighedsudvalget.

Nøgleord

  • Sociale projekter og formål
  • Frivilligt socialt arbejde
  • Støtte til konkrete frivillige aktiviteter
Forenings- og Frivillighedsudvalget har vedtaget særligt prioriterede støtteområder for perioden 2023 – 2025, som blandt andet har sammenhæng med målene i udviklingsstrategien. Der er udelukkende tale om særligt prioriterede støtteområder, som ikke udelukker tilskud til andre områder.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    13.01.2025
Se lignende søgemuligheder