Uddannelses- og Forskningsministeriet: Forslag til ESS-forskningsfyrtårn

I aftalen om fordelingen af forskningsreserven i 2024 er der afsat 39,4 mio. kr. til at etablere ét internationalt førende fyrtårns- og forskningsmiljø i tilknytning til European Spallation Source (ESS) inden for lifeog bioscience. I denne anledning igangsætter Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) processen for
indsendelse af forslag til oprettelsen af et dansk life- og bioscience ESS-forskningsfyrtårn.

Nøgleord

  • Forslag til ESS-forskningsfyrtårn
  • Inden for life- og bioscience
  • Understøtte udviklingen af nye avancerede materialer
Midlerne udmøntes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, efter rådgivning fra Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) og Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI).

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    28.08.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder