Uddannelses- og Forskningsministeriet: Det danske klyngeprogram

Formålet med programmet er at styrke SMV’ers produktivitet og konkurrenceevne ved at fremme og accelerere samarbejde om innovation, hvor viden og ressourcer bringes i spil på nye måder. Klyngeorganisationerne skal fungere som bindeled og skal med deres indblik i økosystemernes og virksomhedernes innovationsbehov samt videninstitutionernes forskningsområder understøtte udviklingen af nye teknologier processer, produkter og services.

Nøgleord

  • Styrke SMV'ers produktivitet og konkurrenceevne
  • Fremme og accelerere SMV'ers samarbejde om innovation
  • Videreudvikle en stærk og konsolideret klyngestruktur
Med den fælles annoncering ønsker UFM og DEB at understøtte klyngeindsatsen og sammenhængen i innovations- og erhvervsfremmesystemet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 23 mio kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    13.08.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder