Trafikstyrelsen: Grønne busser og grøn flextrafik

Som en del af ‘Infrastrukturplan 2035’ er der afsat en pulje på 50 mio. kr. årligt i 2022-2026 til flere grønne busser og grøn flextrafik.

Nøgleord

 • Medfinansiering af merudgift
 • Omstilling af regionale busruter til 0-emissionbusser
 • Omstilling af flextrafik tll 0-emissionskøretøjer
Det statslige tilskud til et projekt udgør maksimalt 50 pct. af merudgiften ved et projekt. Merudgiften defineres som den øgede udgift i forhold til et tilsvarende indkøb af diselbuskørsel eller dieselflextrafik. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder forundersøgelser og projektering. Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 50 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  10.08.2024
Se lignende søgemuligheder