Trafikstyrelsen: Grønne busser og grøn flextrafik

På baggrund af Folketingets Ombudsmands udtalelse (FOB 2023-19) om pulje til grøn omstilling af indenrigsfærger, har Transportministeriet besluttet, at Pulje til grønne busser og grøn flextrafik fremadrettet ikke længere er en ansøgningspulje.

Tildeling af tilskud fra Pulje til grønne busser og grøn flextrafik, sker fremover på baggrund af en interessetilkendegivelse. Puljen er fortsat målrettet regioner, kommuner og trafikselskaber, der skal indsende en interessetilkendegivelse, såfremt der ønskes tilsagn fra puljen.

Nøgleord

 • Medfinansiering af merudgift
 • Omstilling af regionale busruter til 0-emissionbusser
 • Omstilling af flextrafik tll 0-emissionskøretøjer
Det statslige tilskud til et projekt udgør maksimalt 50 pct. af merudgiften ved et projekt. Merudgiften defineres som den øgede udgift i forhold til et tilsvarende indkøb af diselbuskørsel eller dieselflextrafik. Medfinansieringen omfatter det samlede projekt herunder forundersøgelser og projektering. Ansøgerne skal reservere beløb til egenfinansiering på de relevante budgetter.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Samlet pulje er på 50 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  10.08.2024
Se lignende søgemuligheder