Syddjurs Kommune: Fritid for alle

Fritid for alle er et økonomisk tilskud som gives til børn og unges deltagelse i en fritidsaktivitet sammen med jævnaldrende. Formålet med deltagelsen er, at det vil have en positiv betydning for barnets eller den unges trivsel og udvikling.

Nøgleord

  • Tilskud til børn og unge i alderen 6-17 år
  • For dem, som har et særligt behov for støtte og hjælp
  • Tilskud til fritidsaktivitet
Tilskuddet gives kun til familier som ikke selv har den økonomiske mulighed for at betale udgiften til fritidsaktiviteten eller udstyr til en fritidsaktivitet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 1.000 kr. pr. år + 1.000 kr. til udstyr


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder