Syddjurs Kommune: Buspulje for skoler og institutioner

Støtte til buskørsel til naturformidling og kulturinstitutioner for private og kommunale skoler og institutioner.

Nøgleord

  • Gratis buskørsel
  • Kørsel i forbindelse med naturformidling
  • Kørsel i forbindelse med børnekulturens netværk
Af det samlede afsatte budget til buskørsel, fordeles 80 % til skoler efter elevtal og 10 % mellem institutionerne efter antal børn. De resterende 10 % forvaltes af Børn og Læring til at understøtte skolernes samarbejde med virksomheder. Antal børn og elevtal indhentes hvert år forud for fordelingen. I januar udsendes en oversigt over antal tildelte busser pr. institution og skole for det pågældende år.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder