Svendborg Kommune: KISS-puljen

KISS puljen er Børnekulturelt Netværks pulje, der kan søges til Kultur ind i Skolerne i Svendborg.

Nøgleord

  • Børn og unges møde med kunsten og kulturen
  • Mangfoldige læringsmiljøer
  • Samarbejde, vidensdeling og kompetenceudvikling
Det er kun kulturinstitutioner eller kulturforeninger, som laver projekter/forløb i grundskolen (0. – 10. klasse) i Svendborg Kommune, der kan søge.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 20.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    01.09.2024
Se lignende søgemuligheder