Svend Nielsen og Herdis Myginds Fond

Fondens formål er at støtte almennyttige formål, herunder bl.a. idræts- og fritidsaktiviteter i Maria-gerfjord Kommune. Støtte kan ydes til fysiske personer samt juridiske personer til gavn for konkre-te projekter, herunder bl.a. vedrørende sport og motion, der falder inden for fondens formål, herunder eksempelvis, men ikke udtømmende, støtte til fysiske personer der er økonomisk mindre bemidlet eller på anden måde værdigt trængende.

Nøgleord

  • Almennyttige formål
  • Idræts- og fritidsaktiviteter
  • Mariagerfjord Kommune
Uddelingerne skal over tid spredes således, at de kommer flest mulige til gavn både med hensyn til sted og formål. Fonden uddeler såvel midler på baggrund af modtagne ansøgninger som på baggrund af egne initiativer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder