Sundhedsstyrelsen: Praksisnært læringsforløb

Der er blevet afsat midler til at videreføre Videnscenter for værdig ældrepleje i 2024. Videnscentret har til formål at understøtte kommunernes arbejde med værdighed i ældreplejen gennem rådgivning, kompetenceudvikling, netværksfacilitering samt formidling af nyeste viden og ’best practice’.

Nøgleord

  • Praksisnært læringsforløb
  • Værdighed i ældreplejen
  • Styrke praksis og igangsætte positive forandringer
Alle kommuner og private leverandører, herunder selvejende institutioner, friplejebogligleverandører og andre, der ejer eller driver plejecentre, plejecentre og midlertidige pladser, som har et ønske om at løfte kompetenceniveauet med henblik på en forbedret værdig ældrepleje kan ansøge om deltagelse i et rejseholdsforløb.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Lukket
Se lignende søgemuligheder