Sundhedsstyrelsen: Indsatser målrettet vold i nære relationer

Puljen har til formål at understøtte implementeringen af Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for International Rekruttering og Integrations faglige grundlag gennem udviklingen af nye eller allerede eksisterende opsporings samt rådgivnings-, støtte- og behandlingsindsatser målrettet gravide, kommende og nye forældre. Indsatserne kan både være målrettet den udsatte, udøver og par/familier, herunder nye forældre med etnisk minoritetsbaggrund og borgere i risiko for æresrelaterede konflikter.

Nøgleord

 • Indsatser målrettet vold i nære relationer
 • Etablering eller videreudvikling af indsatser
 • Konflikter blandt gravide, kommende og nye forældre
Puljen kan søges af de regionale Familieambulatorier. Det vil være særligt relevant at samarbejde med de Tværfaglige teams med særlig ekspertise i sårbare og socialt udsatte samt en eller flere kommuner tilknyttet den pågældende region (fx den kommunale sundhedspleje og fx social-, børne-, unge-, integrations- eller familieområdet i kommunerne). Lokale og nationale civilsamfundsorganisationer, som har potentiale til at udbyde en indsats, eller som allerede har eksisterende indsatser, kan med fordel indgå i projektet.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 16 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Lukket
Se lignende søgemuligheder