Styrelsen for International Rekruttering og Integration: Transport

Puljen er henvendt til Udenrigsministeriet og kommunerne, som kan søge om tilskud til hel eller delvis dækning af rejseudgifter til hjemtransport af personer over 18, der ufrivilligt opholder sig eller har opholdt sig i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter.

Nøgleord

  • Tvangsægteskab
  • Tvungen forlovelse el. religiøs vielse
  • Genopdragelsesrejse eller andet ufrivilligt udlandsophold
Tilskuddet gives som dækning af Udenrigsministeriets eller kommunens udgifter til hjemtransporten af den pågældende person.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder