Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur: Bredbåndspuljen, særlige ordning

Bredbåndspuljen giver mulighed for at søge tilskud til lokale bredbåndsprojekter i områder med dårlig dækning.

Nøgleord

 • Den særlige ordning er for ansøgning med en adresse
 • Lokale bredbåndsprojekter
 • For enkelthustande og sammenslutninger af hustande
På finanslovsforslaget er der afsat 50 mio. kr. til fortsættelse af Bredbåndspuljen i 2024. Med ubrugte midler fra 2023 og tilbageløb fra tidligere puljer er der ca. 80 mio. kr. til rådighed.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  Genåbner: 02.08.2024
  Frist: 02.09.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder