Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Nedbringelse af sygefravær

Puljen har til formål at bidrage til og understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser fortsat arbejder målrettet og systematisk med at nedbringe sygefraværet. Der er afsat 31,5 mio. kr. til ansøgningspuljen i 2024 på finansloven for 2024 (§ 17.59.19.10.).

Nøgleord

 • Nedbringelse af sygefravær
 • På offentlige arbejdspladser
 • Med målrettet og systematisk arbejde
Målgruppen for puljen er offentlige arbejdspladser inden for udvalgte arbejdsområder i stat, regioner og kommuner.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 31,5 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  16.09.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder