Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering: Afsked

Jobcenteret kan søge Det Regionale Arbejdsmarkedsråd om inden for rammerne af en statslig bevilling (varslingspuljen) at iværksætte og yde tilskud til initiativer for at sikre en hurtig og aktiv indsats i forbindelse med større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde. Ansøgning sendes til det relevante regionale arbejdsmarkedskontor.

Ved større afskedigelser forstås, at mindst 50 procent af medarbejderne på et arbejdssted med mindst 20 ansatte afskediges. Beskæftigelsesministeren kan dog på baggrund af ansøgning fra De Regionale Arbejdsmarkedsråd fravige disse regler, når muligheden for at opnå anden ansættelse på det lokale arbejdsmarked er begrænset, og der er tale om afskedigelser af et ikke ubetydeligt omfang.

Nøgleord

  • Hurtig og aktiv indsats
  • Større afskedigelser af stor betydning for et lokalområde
  • Jobsøgning & opkvalificering
Tilbud skal være påbegyndt senest 3 måneder efter, at den ledige er fratrådt virksomheden. Tilbud skal være afsluttet senest 6 måneder efter fratrædelsen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder