Struer Kommune: Leder- og instruktøruddannelse

Struer Kommunes Kultur- og Fritidsudvalg afsætter hvert år et puljebeløb til leder- og instruktøruddannelse.

Kommunens folkeoplysende foreninger kan søge tilskud til at forbedre leder- og instruktørarbejdet.

Nøgleord

  • Kursusafgift
  • Forplejning, materiale og rejseudgifter
  • Udgifter til instruktør og lignende
Kommunen yder ikke tilskud til erhvervsmæssige kompetencegivende uddannelser, landsmøder, årsmøder, lederseminar, distriktsmøder, instruktørårsmøder, årligt tilbagevendende konferencer og lignende.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder