Struer Kommune: Bevæg Dig for Livet-puljen

For at understøtte Bevæg Dig For Livet-indsatsen i kommunen er etableret en pulje på op til 200.000 kr.
Puljen skal bakke op omkring Struer Kommunes og Bevæg Dig For Livets fælles vision for projektet og er afsat for at støtte initiativer, der får flere borgere gjort aktive.

Nøgleord

 • Sundhed og bevægelse
 • Fællesskaber og netværk
 • Foreningsudvikling
Puljen er bredt tilgængelig og kan både søges af foreninger, selvorganiserede grupper, kommunale og private aktører – dog ikke enkeltpersoners aktiviteter og projekter. Projekter hvor flere aktører og fællesskaber samarbejder tilgodeses.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Puljens størrelse er 200.000 kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  Løbende
Se lignende søgemuligheder