Stevns Kommune: Uddannelsespuljen

Folkeoplysningsudvalget mener at foreningslivet er afhængigt af velkvalificerede ledere, trænere og instruktører. Hvis foreninger fortsat skal tilbyde gode aktiviteter, er det vigtigt at ledere, trænere og instruktører hele tiden udvikler og uddanner sig.

For at støtte foreningerne i dette arbejde afsættes et årligt rammebeløb til uddannelse af ledere og instruktører. Ordningen giver foreningerne mulighed for at få refunderet udgifter, de har haft i forbindelse med kursusvirksomhed.

Nøgleord

  • Uddannelse af ledere
  • Uddannelse af instruktører
  • Refusion af udgifter
Der gives tilskud til kurser, hvor ledere og instruktører kvalificerer sig til deres foreningsarbejde f.eks. trænerkurser, bestyrelseskurser og lignende. Tilskuddene gives, så længe der er penge i puljen.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder