Stevns Kommune: Kulturpuljen

Formålet med Kulturpuljen er at give tilskud til nyskabende kulturelle aktiviteter, projekter, arrangementer, begivenheder og kulturaktører i Stevns Kommune.

Alle foreninger, grupper, institutioner og enkeltpersoner med forankring i Stevns Kommune kan søge om tilskud til kulturelle aktiviteter, du kun kan gennemføre delvist uden økonomisk tilskud.

Nøgleord

  • Lokal forankring
  • Arrangementet er åbent for alle
  • Nye målgrupper, nyskabende, tværgående samarbejder
Har du fået tilskud til et enkeltstående projekter eller arrangement skal du senest seks uger efter aktivitetens afholdelse sende dit regnskab til godkendelse i Kultur & Fritid.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder