Steno Diabetes Center Sjælland: Efterbehandlings- og forankringsmidler

SDCS ønsker at understøtte forankring og implementering af læring fra forskningsprojekter. Dette med henblik på at understøtte fx afrapportering, formidling af resultater, implementering og overgang til drift i afsluttende fase af et forskningsprojekt. Der kan søges om beløb på op til 100.000 kr. Puljen kaldes ’SDCS Efterbehandlings- og forankringsmidler’.

Nøgleord

  • Forankring og implementering
  • Læring fra forskningsprojekter
  • Efterbehandling- og forankring
Forskningsprojektet skal være forankret i Region Sjællands sundhedsvæsen (sygehus, kommune, almen praksis mv.) og/eller forskningsmiljøer.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    100.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende t.o.m. 12.12.2024
Se lignende søgemuligheder