Statens Kunstfond: Projekter for musik og scenekunst

Formålet med puljen er at fremme tværkunstneriske projekter i krydsfeltet mellem musik og scenekunst. Der ydes primært tilskud til nyskrevne, nykomponerede og eksperimenterende projekter, herunder også projekter rettet mod børn og unge.

Nøgleord

  • Høj kunstnerisk kvalitet
  • Eksperimenterende og grænsesøgende
  • Stærk og original kunstnerisk intention
Statens Kunstfond opfordrer til, at du tænker bæredygtighed ind i projektet.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    15.10.2024 14.00
Se lignende søgemuligheder