Statens Kunstfond: Litterære arrangementer og formidling

Tilskud til større litterære arrangementer, initiativer, litteraturformidlende- og øvrige projekter.

Nøgleord

  • Fremme litteraturen og adgangen til litteratur
  • Litterære arrangementer
  • Initiativer af høj kvalitet
Udvalget prioriterer, at støtten når bredt ud i hele landet, særligt arrangementer og initiativer der har vanskeligere vilkår for at tiltrække et stort publikum eller opnå finansiering fra anden side, fx i den geografiske periferi. Udvalget prioriterer at støtte arrangementer, der i mindre grad forventes at kunne bære sig selv økonomisk. Udvalget forbeholder sig retten til at imødekomme ansøgningen med et mindre beløb end ansøgt. Fordelingen sker ud fra en vurdering af ansøgningen set i forhold til det samlede felt af ansøgninger, de afsatte midler samt ønsket om at sikre mangfoldighed og en spredning af kunststøtten.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    03.09.2024 14.00
Se lignende søgemuligheder