Statens Kunstfond: Levende litteraturmøder for børn og unge

Fremme litteraturen og adgangen til litteratur

Nøgleord

  • Styrke børn og unges møder med forfattere af høj kvalitet
  • Litteratur som en kunstnerisk oplevelse
  • Stimulere børn til at arbejde skabende med skrivning
Udvalget prioriterer, at støtten når hele landet, særligt arrangementer der har vanskelige vilkår for at tiltrække et stort publikum eller opnå finansiering fra anden side, fx i den geografiske periferi. Udvalget prioriterer at støtte ansøgninger om litteraturmøder, der i høj grad har vanskeligt ved at blive finansieret andetsteds fra, fx ansøgninger fra skoler, daginstitutioner og erhvervsskoler. Ved prioritering mellem flere støtteværdige ansøgninger kan udvalget vælge at prioritere projekter og ansøgere, der ikke tidligere eller i mere begrænset omfang har modtaget støtte. Er der flere ansøgninger fra samme ansøger, forbeholder udvalget sig retten til at prioritere mellem ansøgningerne.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Op til 6.000 kr.


  • Ansøgningstidspunkt

    13.08.2024 14.00
Se lignende søgemuligheder