Sparekassen Thy Fonden

Sparekassen Thy Fonden har til formål at støtte og fremme udviklingen af lokalområderne samt bidrage til det gode liv, bosætning og skabelsen af attraktive lokalområder.

Nøgleord

  • Udviklingen af lokalområderne
  • Bidrage til det gode liv
  • Skabelsen af attraktive lokalmiljøer
Det er fondens bestyrelse, som hvert år fastlægger et beløb, som kan uddeles til velgørende og almennyttige formål. Uddelingerne finder sted minimum to gange om året, og skal give lokalbefolkningerne mulighed for at realisere en bred vifte af projekter og initiativer. Find Fonden afventer nærmere information om første ansøgningsrunde.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Åbner forventligt: Ultimo juni 2024
Se lignende søgemuligheder