Sparekassen Danmark Fonden Hobro

Fondens formål er at støtte almennyttige og velgørende formål i den tidlige Sparekassen Hobros virkeområde og herigennem øge kendskab til og sympati for Sparekassen Danmark.

Uddelingerne skal over tid spredes således, at de kommer flest mulige til gavn både med hensyn til sted og formål. Der udarbejdes statistik over akkumulerede beløb fordelt på steder og formål.
Sparekassen Danmark Fonden Hobro uddeler såvel midler på baggrund af modtagne ansøgninger som på baggrund af egne initiativer.

Nøgleord

 • Almennyttige formål
 • Velgørende formål
 • Kunder i Sparekassen Danmark har præference
Bevillingsmøde afholdes seks gange årligt

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende


 • Ansøgningstidspunkt

  20.08.2024
  02.10.2024
Se lignende søgemuligheder