Sparekassen Danmark Fonden Hals

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere Hals Sparekasses virkeområde.

Nøgleord

  • Afgrænsede projekter eller begivenheder
  • Almennyttige formål
  • Velgørende formål
Som hovedregel yder fonden kun støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder. Det vil således være undtagelsen, at fonden yder driftsstøtte til igangværende institutioner eller lignende.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.10.2024
Se lignende søgemuligheder