Sparekassen Bornholms Fond

Sparekassen Bornholms Fond giver tilskud til fritidsaktiviteter, kunst og kultur på Bornholm, samt initiativer og projekter til udvikling af lokalsamfundet.

Det kan være tilskud til børne- og ungdomsarbejde, nye initiativer og nyanskaffelser, forbedringer og moderniseringer, særlige arrangementer og events samt initiativer som fremmer bæredygtighed, samt forsknings-, uddannelsesprojekter der understøtter udviklingen af det bornholmske samfund.

Nøgleord

  • Fritidsaktiviteter
  • Kunst & Kultur
  • Samfundsudvikling
Sparekassen Bornholms Fond er en erhvervsdrivende fond, der blev stiftet den 28. februar 1990 i forbindelse med, at Sparekassen Bornholm fusionerede med Sparekassen SDS. Sparekassen Bornholms reserver indgik som kapital i fonden. Fondens grundkapital er 90 mio. kr.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder