Sorø Akademi: Det Lyngbeckske Soranerlegat

Legatet stammer fra 1967 og er meget stort. Det er beregnet på videregående uddannelse og kan derfor både søges af særligt lovende elever i 3.g og af tidligere elever. Modtagere af legatet skal være ugifte.
Legatet kan opnås hvert år i studietiden, og ansøgeren skal derfor gøre rede for om studieplanen for det forløbne år er opfyldt og oplyse budget og studieplan for det kommende år.

Nøgleord

  • Videregående uddannelse
  • Særligt lovende elever i 3.g
  • Tidligere elever
Civilingeniør Edvard Lyngbeck var elev på skolen 1898-1903. Legatets § 6 siger at det skal ”være en ærespligt” helt eller delvis at tilbagebetale de modtagne beløb hvis man senere i livet bliver i stand til det, så kommende soranere kan få gavn af det.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.05.2025
Se lignende søgemuligheder