Sorø Akademi: C.C. Andersen og hustrus Fond

Der uddeles 1-3 portioner til nybagte studenter, og modtagerne kan søge op til to gange yderligere om legatportioner. Der er tale om store beløb.
De, der kan komme i betragtning, er meget dygtige elever der kan forventes at gennemføre en kandidateksamen ved et universitet eller tilsvarende på normeret tid med pænt resultat.

Nøgleord

  • Nybagte studenter
  • Meget dygtige elever
  • Gennemførelse af en kandidateksamen eller tilsvarende
C.C. Andersen var elev på skolen 1908-14. Han kom tilbage som lærer 1925-33 og blev rektor i Gentofte1947-66. Legatet stammer fra 1995.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.06.2025
Se lignende søgemuligheder