Solrød Kommune: Idrætsanlægsfond

Formålet med idrætsanlægsfonden er at yde tilskud til anskaffelse, ombygning eller renovering af forenings-, idræts- og motionsfaciliteter eller anlæg til fysisk aktivitet.

Der ydes støtte til anlæg, ombygning og renovering af idræts- og motionsfaciliteter.

Nøgleord

  • Ombygninger og renovering
  • Idræts- og motionsfaciliteter
  • Anlæg
Anlægget skal være til gavn for borgere i Solrød Kommune og tilgodese en bred brugergruppe. Støttemodtager står for projektets gennemførelse, myndighedsgodkendelse, afslutning og regnskabsaflæggelse. Solrød Kommunes idræts- anlægsfond kan yde støtte til 80% af udgifterne til det ansøgte anlæg.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Pt. lukket
Se lignende søgemuligheder