Soldaterlegatet

Soldaterlegatet hjælper tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner, der efter en udsendelse har behov for økonomisk støtte grundet en fysisk eller psykisk skade, der er opstået under udsendelsen, samt deres pårørende.
Fonden kan derudover etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for støtte, der gavner formålet.

Nøgleord

  • Tidligere civile og militære udsendte i internationale militære missioner
  • Behøv for økonomisk støtte, grundet fysisk eller psykisk skade, opstået under udsendelsen
  • Skabe et stabilt fundament for det fremtidige liv efter skaderne
Som hovedregel kan alle indstille en veteran til et legat. Vil man som indstiller (fx ægtefælle) selv få direkte gavn af et eventuelt legat, er det dog nødvendigt at få en anden til at søge om legatet – gerne Veterancentret. Er det en pårørende til en veteran, der har brug for et legat, så skal dette søges via en socialrådgiver i Veterancentret. Man kan ikke søge et legat til sig selv.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder