Sønderborg Kommune: Frivilligt socialt arbejde (§79)

Frivillige sociale foreninger og organisationer i Sønderborg Kommune med aktiviteter for pensionister kan søge om tilskud (§79-midler).

Nøgleord

  • Frivllige indsatser eller aktiviteter for pensionister
  • Øget velfærd, omsorg eller trivsel
  • Socialt samvar, omsorg, oplysning og sundhed
Der kan forventes svar på ansøgningen medio februar og medio august måned. Tildelte midler kan forventes overført til foreningens Nem-konto i slutningen af februar og august måned.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.12.2024
Se lignende søgemuligheder