Sønderborg Kommune: Frivilligt socialt arbejde (§18)

Frivillige sociale foreninger og organisationer kan søge om tilskud til frivilligt socialt og sundhedsfremmende arbejde (§18-midler).

Nøgleord

  • Støtte mennesker, der har det svært
  • Sundhedsfremmende indsatser
  • Sociale indsatser i Sønderborg Kommune
Der kan forventes svar på ansøgningen medio februar og medio august måned. Tildelte midler kan forventes overført til foreningens Nem-konto i slutningen af februar og august måned.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    01.12.2024
Se lignende søgemuligheder