Sønderborg Kommune: Foreningsstartspuljen

Nye foreninger med folkeoplysende formål kan søge om tilskud til fx udviklingsarbejde, enkeltstående projekter, amatørkulturelle aktiviteter m.m.

Nøgleord

  • Udviklingsarbejde
  • Enkeltstående projekter
  • Amatørkulturelle aktiviteter
Tilskuddet kan kun gives til allerede godkendte foreninger og er tænkt som hjælp til selvhjælp i forbindelse med nye tiltag og initiativer, og er således ikke til driftsudvidelse af eksisterende aktiviteter.

Vigtig viden  • Beløbsstørrelse

    Varierende


  • Ansøgningstidspunkt

    Løbende
Se lignende søgemuligheder