Social- og Boligstyrelsen: Styrket implementering af Housing First

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til at styrke civilsamfundets rolle i at understøtte målgruppens vej til egen bolig med udgangspunkt i Housing First-tilgangen.

Nøgleord

 • Styrket implementering af Housing First
 • For borgere i hjemløshed eller i risiko for hjemløshed
 • Af civilsamfundsorganisationer eller selvejende institutioner
Civilsamfundsorganisationer eller selvejende institutioner, som driver allerede etablerede § 110-boformer efter serviceloven, kan søge puljen.

Vigtig viden • Beløbsstørrelse

  Varierende
  Den samlede pulje er på 24,8 mio. kr.


 • Ansøgningstidspunkt

  12.08.2024 12.00
Se lignende søgemuligheder